Regénypályázat (2017)

A Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. (a továbbiakban KMTG) a magyar irodalmi élet felfrissítésének, a kortárs magyar irodalom élővé és olvasottá tételének, illetve az irodalmi tehetséggondozás céljából jött létre. Az intézmény a fenti célok figyelembe vételével az egész magyar nyelvterületet átfogó regénypályázatot hirdetett.

A regénypályázat első díja 5 millió forint, a második díj 2 millió forint, harmadik díj 1 millió forint. A regény megírására egy év áll rendelkezésre, ennek határideje 2018. május 3.

A pályamunkák esetében tematikus és életkori megkötés nincs, bárki pályázhat. A pályázat nyelve magyar. A pályázatok jeligések, a jeligék feloldását külön borítékban kell mellékelni, melyeket a zsűri döntését követően közjegyző jelenlétében bontanak fel, ezt követően hirdetik ki a nyerteseket.

A beérkező pályamunkákat társadalmi–szakmai zsűri bírálja el, amely szintén pályázati úton kiválasztott irodalomtanárokból, könyvtárosokból, valamint a magyar irodalmi élet jeles alkotóiból áll.

A pályázati kiírások INNEN tölthetők le PDF formátumban.

 

A KÁRPÁT-MEDENCEI TEHETSÉGGONDOZÓ NONPROFIT KFT. REGÉNYPÁLYÁZATA

A Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. (a továbbiakban KMTG) a magyar irodalmi élet felfrissítésének, a kortárs magyar irodalom élővé és olvasottá tételének, illetve az irodalmi tehetséggondozás céljából jött létre. Az intézmény a fenti célok figyelembe vételével az egész magyar nyelvterületet átfogó regénypályázatot hirdet.

A pályázat jeligés, a jeligék feloldását külön borítékban kérjük mellékelni, melyeket a zsűri döntését követően közjegyző jelenlétében bontanak fel, ezt követően hirdetik ki a nyerteseket.

Tematikus megkötés nincs, bárki pályázhat. Egy szerző egy regénykézirattal jelentkezhet, melynek terjedelme minimum 200.000, maximum 500.000 leütés (szóközökkel). Olyan írásokkal lehet pályázni, amelyeket szerzőjük korábban sem nyomtatott, sem elektronikus formában, még részleteiben sem publikált. A pályázathoz mindenképpen mellékelni kell a regény szinopszisát maximum két A4-oldal terjedelemben, és a tartalomjegyzéket (amennyiben a pályamű rendelkezik ilyennel).

A pályamunkákat társadalmi–szakmai zsűri bírálja el, amely pályázat útján kiválasztott irodalomtanárokból, könyvtárosokból, valamint a magyar irodalmi élet jeles alkotóiból áll.

Díjazás:

  1. díj: 5.000.000 forint
  2. díj: 2.000.000 forint
  3. díj: 1.000.000 forint

(A díjösszegek bruttó összegek.)

A nyertes pályamunkákat ezen felül a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. megjelenteti, és gondoskodik a könyv terjesztéséről, médiavisszhangjáról, promóciójáról. A születő regénykéziratok jogai 6 évre a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft.-t illetik meg.

A pályamunkák beérkezési határideje: 2018. május 3.

A pályamunkákat hat példányban kinyomtatva várjuk a 1054 – Budapest, Alkotmány utca 12. 3. emelet 21. postacímre. A pályázati csomagnak tartalmaznia kell a jelige feloldását, valamint a pályázó elérhetőségeit (email, telefonszám, postacím) külön, lezárt borítékban elhelyezve. Ugyanebben a borítékban kérjük a mellékelt Adatkezelési nyilatkozatot (letölthető pdf) kitöltve és aláírva. A külső borítékra kérjük ráírni, hogy „KMTG-regénypályázat”.

További információ a palyazat@kmtg.hu email-címen kérhető.

A pályamunkák értékelésének és a nyertesek kiválasztásának határideje: 2018. november 15.

A pályázat eredményéről a pályázók 2018. november 30-ig kapnak értesítést.

Ünnepélyes díjátadó: 2018. december közepe

A zsűri fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben nem érkeznek be megfelelő minőségű pályaművek, a pályázati díjakat nem osztja ki.

A pályázatot kiíró szervezet fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett pályaművek kiválasztott részleteit a kmtg.hu honlapon közzétegye.

Budapest, 2017. május 3.

Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft.