Pályázatok (2016)

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. (a továbbiakban: KMTG) meghirdeti az Előretolt Helyőrség Íróakadémia projektjének első pályázatait.

A pályázat futamideje alatt legfeljebb 30 alkotó részesülhet anyagi támogatásban, rendkívüli tanulási, továbbképzési lehetőségekben, műhelymunkában és korszerű önmenedzselési módszerek elsajátításában.

A KMTG biztosítja a szerzők műveinek megjelentetését rangos könyvkiadóknál, író-olvasó találkozók szervezéséről és folyamatos médiajelenlétről gondoskodik, valamint szakmai érdekképviseletet nyújt.

A pályázóknak tudomásul kell venniük a műhelymunka és az oktatói tevékenység Budapest-centrikusságát. Intézményünk mindent megtesz a Kárpát-medencei távolságok áthidalásáért, hétvégi budapesti oktatást, valamint állandó online-távoktatást is biztosít. A hatékonyság érdekében ugyanakkor szükségszerű a mentorok esetében a rendszeres, a pályakezdők esetében az időszakos fővárosi jelenlét. Budapesti tartózkodásuk idejére a KMTG az Íróakadémiára felvételt nyert alkotóknak szállást biztosít.

KATEGÓRIÁK

I. Mentorok – 10 fő

A költői, írói továbbfejlődés segítésén túl célunk újabb mentorok kiképzése, akik az Íróakadémia oktatói mellett részt vesznek a fiatal tehetségek gondozásában.

A pályázat nyerteseivel a KMTG 1 évre szóló szerződést köt, havi bruttó 150.000–250.000 Ft erejéig. Az összeg megállapításánál a következő szempontokat veszik figyelembe: a szerző eddigi munkássága; a benyújtott pályázat minősége; a pályázó oktatói képességei; az Íróakadémiának nyújtott specifikus tudás. Amennyiben a nyertes a vállalt kötelezettségeknek eleget tesz, a szerződést a KMTG 1+1 évre meghosszabbíthatja.

Pályázati feltételek

 • A pályázónak legalább két megjelent, önálló szépirodalmi kötet szerzőjének kell lennie.
 • Korhatár: mindazok pályázhatnak, akik a pályázati határidő napjáig nem töltik be a 40. életévüket.
 • A pályázaton csak olyan alkotók vehetnek részt, akik még nem rendelkeznek állami művészeti középdíjjal.

A pályázathoz szükséges dokumentáció

 • Szakmai önéletrajz
 • Motivációs levél
 • Írói terv
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó tudomásul veszi a szerződési feltételeket [letölthető pdf]

Pályázati útmutató – mentor-kategória [letölthető pdf]

II. Pályakezdők – 20 fő

Ebbe a kategóriába olyan pályakezdő tehetségek jelentkezését várjuk, akik kötettel még nem rendelkeznek, de már fel tudnak mutatni tehetségüket bizonyító írásműveket.

A pályázat nyerteseinek a KMTG 1 évre szóló tanulmányi ösztöndíjat ítél meg, havi nettó 40.000–100.000 forint erejéig, mellyel az oktatásban való részvétel feltételeit biztosítja. Amennyiben a nyertes pályázó vállalt kötelezettségeit teljesíti, és eleget tesz az Íróakadémia elvárásainak, a támogatás folyósítását a KMTG 1+1 évre meghosszabbíthatja.

Pályázati feltételek

 • A pályázó még nem publikált önálló szépirodalmi kötetet
 • Korhatár: pályázhatnak mindazok, akik a pályázati határidő napjáig betöltik 18. életévüket, de 25 évnél nem idősebbek

A pályázathoz szükséges dokumentáció

 • Szakmai önéletrajz
 • Motivációs levél
 • Írói bemutatkozás: legalább 10, legfeljebb 40 oldal szépirodalmi szövegmutatvány, műfaji megkötöttség nincs.
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó tudomásul veszi a szerződési feltételeket [letölthető pdf]

Pályázati útmutató – pályakezdő-kategória [letölthető pdf]

A pályázatok benyújtásának módja

Elektronikus formában, az aláírt, szkennelt nyilatkozatot leszámítva egyetlen *.doc vagy *.pdf dokumentumban, a következő email-címek mindegyikére:

palyazat@kmtg.hu, illetve
palyazat.eloretolt.helyorseg@gmail.com

Ugyanitt további információ kérhető.

A pályázatok beadásának határideje: 2016. március 10., éjfél

A pályázatot a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. által felkért szakmai-szakértői zsűri bírálja el, mely az intézmény oktatóiból áll.

A pályázatok feldolgozása, előszelekciója folyamatos. Az elbírálás határideje: 2016. március 31.

A szakmai interjúkra 2016. március 21–27. között kerül sor, előzetes egyeztetés alapján.

Az elbírálásról bővebben a pályázati útmutatókban informálódhat.

Hiánypótlásra a pályázati beadási határidő lejárta előtt van lehetőség.

Érvénytelen a pályázat, amennyiben

 • a pályázati feltételeknek nem felel meg;
 • hiányos a mellékelt dokumentáció;
 • határidőn túl történik a pályázat benyújtása.

Amennyiben nem érkezik megfelelő számú pályázat, vagy a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. által felkért szakmai zsűri a beérkezett pályázati anyagokat nem találja kielégítő minőségűnek, fenntartja annak a jogát, hogy a meghirdetett két kategóriában nem minden helyre javasol pályázatot.

A Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft.
és az
Előretolt Helyőrség Íróakadémia
vezetősége

Budapest, 2016. február 15.