Juniorok

Tovább

Bánkövi Dorottya

Budapesten született 1994-ben. A Városmajori Gimnáziumba járt ének-zene és dráma fakultációra. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem magyar szakán 2017-ben szerzett diplomát, Erasmussal fél évet töltött Kolozsváron a Babes-Bolyai Tudományegyetemen. Hét éve énekel az Angelica leánykarban, volt kulturális újságíró, gyerekkora óta ír verseket, néhány éve prózát és drámát is. Öt éve fényképez. Tanulmányait az ELTE BTK-n folytatja.

Tovább

Baráth Tibor

Budapesti. Gyűlöli és szereti, nem is ő él a városban, a város él benne. Egy border collie keverék lányka büszke gazdája, mindent megbocsát Szabó Lőrincnek és az atlétika szerelmese (Őze Bálint kísértetiesen hasonló karakter, mint ő). Öt éve tanul a Pázmányon, kritikái és esszéi 2019 óta jelennek meg különböző folyóiratokban. Csak írás és olvasás közben

Tovább

Bék Timur

1997 telén született. Szászváron nőtt fel, majd Bonyhádon érettségizett. Jelenleg a Szegedi Tudományegyetemen hallgat magyart, médiát, pedagógiát és Pink Floydot. Írásait többek közt a Bárka, a Kortárs és a Tiszatáj publikálta. Leginkább talán a feledéstől fél. 2019-ben jelent meg első kötete Aszterión címmel, amiért Khelidón-díjat és Gérecz Attila-díjat kapott.

Tovább

Bodon Gergely Dávid

Bodon Gergely Dávid a becsületes neve, bár a Dávidra kevésbé hallgat. Inkább a Gergelyre. Ugyanakkor sokan hívják Gergőnek, és éppen annyian csak Bodonnak. Mindenesetre így szokott bemutatkozni: Bodon Gergely Dávid. A múlt évezred alkonyán jött a világra vagy létre, nevezzük akárhogy is – megszületett és kész. Egy hamisítatlan ’98-as nyári gyerek, bár jobban kedveli a

Tovább

Buday Bálint

1991-ben született Budapesten. Zalaegerszegen érettségizett, majd a Pázmányon végzett magyar-történelem tanári szakon. Jelenleg ugyanitt doktori ösztöndíjas hallgató, kutatási területe a posztmodern és kortárs magyar líra.

Tovább

Csornyij Dávid

1991-ben született Beregszászon. 2012-ben felvételt nyert a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola történelem szakára. 2016-ban történelemtanári diplomát szerzett, jelenleg a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola történelem szakán tanul. 2015 januárjától a Kovács Vilmos Irodalmi Társaság (KVIT) aktív tagja. A szervezeten belül rendezvényszervezői tevékenysége mellett az internetes multimédiás szerkesztésért és megjelenésért is felel. Emellett

Tovább

Demeter Adél-Hajnalka

2000-ben született Székelyudvarhelyen, majd ugyanitt érettségizett a Református Kollégiumban. Mindeközben egy erdélyi kis faluban nőtt fel Románia legmagyarabb megyéjében, Hargita megyében, azon belül Homoródszentmártonban. Jelenleg Kolozsváron él és tanul, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Bölcsészkarának magyar–francia szakos hallgatója. Prózát ír.

Tovább

Demeter Arnold

Demeter Arnold néven jelenik meg mindenhol, de legtöbben a Döme megszólítást használják. 1998. augusztus 27-én született Csíkszeredában, Csíkszentkirályon nőtt fel. Eredetileg labdarúgó akart lenni, aztán néptáncos lett belőle, így az írásnál jobban a táncot és a nótát szereti. Jelenleg mesterszakos hallgató a Kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem Politika, Közigazgatás és Kommunikáció Karán, kommunikáció és közkapcsolatok szakon. Írásai

Tovább

Dobsa Dorina

1995-ben született Szentesen. A helyi Horváth Mihály Gimnázium német-angol tagozatán szerzett érettségi bizonyítványt. “Realista álmodozó”-nak vallja magát, véleménye szerint szükség van a képzelet határtalan világára, hogy az élet időnkénti zordsága elviselhetővé váljon. Novellákkal, egypercesekkel és a jövőben regényekkel kívánja ezt elérni. 2018 szeptemberétől az Előretolt Helyőrség Íróakadémia pályakezdő ösztöndíjasa.

Tovább

Dorcsák Réka

1991-ben született Budapesten. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen végzett először spanyol, majd portugál nyelvszakon. Jelenleg az ELTE Irodalomtudományi Doktori Iskolájában tanul, kutatási területe a jelenkori brazil irodalom, ezen belül az új epikus formákat, műfajokat kutatja a brazil prózában. Célja Dél-Amerika irodalmi felfedezése. Szabadidejében spanyol, portugál, katalán, angol és természetesen magyar nyelven olvas. A kritikaíráson túl a műfordítás és a tanítás

Tovább

Drávucz Zsolt

1997-ben született Szolnokon. Középiskolai tanulmányait szülővárosában, a Verseghy Ferenc Gimnáziumban folytatta. Jelenleg a Pázmány Péter Katolikus Egyetem bölcsészkarának hallgatója. Általános iskolai tanulmányai felső tagozatában kezdett alkotni, és az alkotókedv – túlélve a tinédzserkor lázadásokkal teli éveit – a mai napig sem hagyott alább. Az irodalomhoz, ezzel együtt a művészethez való viszonyulását Kosztolányi Dezső, Kassák Lajos,

Tovább

Erdősi Martin Zsolt

Született 1997-ben. A szentesi Horváth Mihály Gimnáziumban érettségizett. Sokáig katonai pályára készült. Jelenleg a Szegedi Tudományegyetemen hallgat filozófiát. Verseket és kisprózát ír. Szabadidejében küzdősportol.

Tovább

Fehér Csenge

Zalaegerszegen született 1996-ban, a legidősebbként hét testvér között. Tizennégyéves korától publikál. Az irodalom mint művészet és mint tudomány egyaránt fontos szerepet játszik az életében. Jelenleg az ELTE végzős magyar szakos hallgatója, tanulmányait irodalom- és kultúratudomány mesterképzésen tervezi folytatni. Szakdolgozatát Weöres Sándor költészetéből írja.

Tovább

Fehér Enikő

Megszületett. Él. Mindent szeret írni, kivéve, ha határidőre kell, vagy be kell benne mutatkozni. Szeretne egy évet eltölteni egy könyvesboltban, ahol végre elolvashatná azokat a könyveket, amiket szeretne. Meghalni ráér.

Tovább

Fejérvári Katalin

1999. szeptember 9-én született Debrecenben, Hajdúszoboszlón él, időnként Budapesten. Az ELTE Bölcsészettudományi Karán tanul irodalmat, nyelvészetet és szerkesztői ismereteket. A Szkéné Színház Rakpart3 Íróműhely tagja. Kritikákat, esszéket, tanulmányokat ír, de ha szerelmes, verset is. Nagy ritkán pedig bemutatkozó szöveget.

Tovább

Ferencz-Nagy Zoltán

2001-ben született Sepsiszentgyörgyön, de sosem élt ott; kollektív-korabeli barcasági csángók leszármazottja, mély csíkszéki gyökerekkel. Az Áprily Lajos Főgimnáziumban tanult, Csíklázárfalván nyaralt. Brassó és a falu, hegyek, talán ezt a három szót húzná alá. Egyebek mellett „túr és tűnődik, tudni, tenni tör”. 2020 őszétől a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem magyar-angol szakos hallgatója.

Tovább

Gál János

1999-ben született Budapesten. 2017-ben a Teleki Blanka Gimnáziumban érettségizett, jelenleg az Eötvös Loránd Tudományegyetemen folytatja tanulmányait történelem és latin szakon. Verseket ír, a szatíra és a paródia műfajai állnak hozzá közel. Szabadidejét a népzenének szenteli, citerán és hegedűn játszik.

Tovább

Gere Nóra

Csíkszeredában született. Kiskorában régész szeretett volna lenni, de közben az irodalom is érdekelte. E kettős kíváncsiság tanulmányaiban is megmutatkozott, ugyanis először Kolozsváron, a BBTE magyar-orosz szakán tanult, de egy év után váltott, és a MOME design- és művészetelméletet tanuló kis közösségének lett lelkes tagja. Egy fél évet tanult Prágában is, hasonló csodadolgokat.

Tovább

Gerencsér Anna

Kicsi gekkó Budapestről, akinek az irodalom, a rajz és a csokoládé a szenvedélye, de minden érdekli, amiből ötletet lehet meríteni az íráshoz vagy legalábbis egy fárasztó szóvicchez. Gyermekkora óta ír, elsősorban fantasztikus vagy rémisztő történeteket.

Tovább

Gyöngyössy Tibor

1997. november 21-én született Ungváron. Középiskolai tanulmányait az Ungvári 10. Számú Dayka Gábor Magyar Tannyelvű Középiskolában végezte. 2015-ben felvételt nyert a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola földrajz szakára, amit 2019-ben sikeresen befejezett. Jelenleg földrajz tanárként dolgozik. Középiskolás korától foglalkozik írással, viszont komolyabban csak a 2020-as évben kezdett el foglalkozni vele.

Tovább

Hegyi Damján Domokos

1999-ben született Győrben, egyébként félig Mindszentpusztán, félig Mosonmagyaróváron él. Tizenhárom éven keresztül a Magyar Műhely ÁMK Általános Iskola és Gimnázium növendéke volt a Mindszentpuszta mellett található Mezőörsön, ezután pedig a Pázmány Péter Katolikus Egyetem magyar szakos hallgatója lett. Leginkább novellákat ír.

Tovább

Hertelendy Gábor

Budapesten született 1996-ban. Ócsán érettségizett, oklevelét pedig a Károli Gáspár Református Egyetemen szerezte történelem alapszakon. 2019 és 2020 között a Magyar Hírlap, 2020-tól a Magyar Nemzet újságírója. Főbb publikációi: A kommunizmus még mindig él (Magyar Hírlap), “Sokorópátkainak hívtuk…” (Trianoni Szemle), Kihez tartozunk? (Magyar Múzsa), Teleki Pál szerepe a második bécsi döntésben (Ujkor.hu), 1956 a tankönyvekben (Lámpás). Újságírói tevékenysége mellett a Magyar Patrióták Közössége csapatának

Tovább

Ilyés Krisztinka

Pont időben megelőzte a huszonegyedik századot, 1999-ben Keszthelyen született. Jelenleg gyergyóalfalvi lakos, Székelyudvarhelyen most végzett a középiskolával a Benedek Elek Pedagógiai Líceumban. Az írásait prózával kezdte, végül a líránál kötött ki. A Helikon folyóiratban és az Irodalmi Jelenben is publikált. A személyiségét megformáló fontos tényező a beceneve, beékelődik még egy “k”, így lett belőle Krisztinka.

Tovább

Izer Janka

Izer Janka 1996-ban született Budapesten, jelenleg Pannonhalmán él. 2018 óta publikál különböző folyóiratokban, írásait a Hévíz, a Pannon Tükör, a Tiszatáj, az Irodalmi Jelen, az Új Forrás, a Magyar Napló, a Bárka és az Előretolt Helyőrség lapszámaiban és az olvasat.hu oldalon közölték. Novellái mellett színházi ajánlókat is ír. 2020-ban az Irodalmi Jelen Debütdíját nyerte el,

Tovább

Kalmár András Márton

1997 szeptemberében született Szegeden. Itt járt középiskolába, ahol a Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakgimnáziumban szobrászatot tanult, de a versfaragás szintén érdekelni kezdte. Egyéves szegedi magyar szakos egyetemi kitérő után jelenleg a budapesti Magyar Képzőművészeti Egyetem szobrászhallgatója. Elmondása szerint a szobrászat anyagi mivolta és a költészet ideái között kergeti a múzsákat. Gitározik és dalokat is

Tovább

Károly Dorina

1996-ban született Vas megyében, Körmenden, és az ahhoz közeli Őrségben, Szőce településen nőtt fel. Középiskolai tanulmányait a Nagy Lajos Gimnáziumban végezte Szombathelyen. 13 éves kora óta ír verseket, közel áll hozzá még az éneklés és a néptánc is kisiskolás kora óta. Jelenleg az ausztriai Karl-Franzens-Universität hallgatója Grazban anglisztika alapszakon. Az Előretolt Helyőrség Íróakadémia ösztöndíjas pályakezdője.

Tovább

Kassay Sára

2001. július 13-án született, pénteken, heggel az arcán. Gyergyóalfaluban nőtt fel. A Márton Áron Főgimnáziumban végezte tanulmányait, jelenleg pszichológia szakot végez a BBTE-n. Már egész ifjú korától érdekelt az irodalomban, 13 évesen nyerte az első slam poetry bajnokságát. A művészetek különböző területein is kipróbálta már magát, kezdve a harcművészettől a színművészeten át egész az irodalomig.

Tovább

Kertész Dávid

Valamikor a kilencvenes évek elején született Kárpátalján, ahol három település kipróbálása után végül is Beregszászott telepedett le. Iskoláit feltűnésmentesen és lógásokkal tarkítva végezte el, majd sikeresen elkerült minden olyan munkát, ami jól mutatna egy írói önéletrajzban. Alapító tagja a Kovács Vilmos Irodalmi Társaságnak, és az idei évtől kezdve lelkes regrutája az Előretolt Helyőrség Íróakadémiának is.

Tovább

Kis Petronella

1992-ben született Cegléden. Tanulmányait a Pázmány Péter Katolikus Egyetem magyar nyelv és irodalom mesterképzésén végzi. Kutatási területe Csáth Géza írásművészete. 2016 óta publikál kritikákat a Kortárs folyóirat számára irodalmi és színházi témákban. 2017 óta a KMTG Előretolt Helyőrség Íróakadémia Kritikaműhelyének pályakezdő ösztöndíjasa.

Tovább

Kovács Újszászy Péter

1996-ban született Kolozsváron. 2019-ben diplomázott a Babeș–Bolyai Tudományegyetem bölcsészettudományi karának magyar-angol szakán. Kutatási területe a XX. század első felének magyar irodalma, Török Sophie költészete. Versei a Váradban, a Magyar Naplóban, a SzIF Online-on, a KULTER.hu-n, a Kortársban, az erdélyi Előretolt Helyőrségben és a Helikonban jelentek meg. Kritikáit, esszéit, tárcáit az Irodalmi Jelenben, a Helikonban, a

Tovább

L. Takács Bálint

1998-ban született Székesfehérváron. 2018 szeptemberétől a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészkarának hallgatója, szabadbölcsész szakon, szóval vagy író szeretne lenni, vagy eladó a Mekiben. A prózaírás érdekli, a novelláktól és regényektől a drámákig és filmforgatókönyvekig több műfajban is kipróbálta már magát, ezeket a próbálkozásokat szeretné a tanulmányai segítségével mostantól jobban elmélyíteni.

Tovább

Lantos Csenge

1994-ben született, jelenleg Budapesten él és dolgozik. 2016-ban a Budapesti Metropolitan Egyetemen szerzett diplomát képi ábrázolás szakon. Festészet specializációval folytatott tanulmányokat Franciaországban és Lengyelországban egyaránt. 2018-ban diplomázott a MOME design- és művészetmenedzsment mesterszakán. Művészeti munkájában a szépírás, a fotográfia és a festészet médiumai hangsúlyosak.

Tovább

Lázár Kinga

2001-ben született, Baróton. A sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Elméleti Líceum diákja volt, idén  első éves a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem bölcsész karán, magyar–finn szakos hallgatóként. Verseit és prózáit a központi, valamint az erdélyi Előretolt Helyőrségben, az Irodalmi Jelenben és a Tiszatájban publikálta.  Írásai megjelentek az Orpheusz Kiadó és Guttenberg Pál Népfőiskola által kiadott Csikófogat antológiában. Érdeklődési köre

Tovább

Leczo Bence

1996-ban született Tőketerebesen, a Felvidék keleti szegletében nőtt fel, Királyhelmec mellett egy kis faluban, Bélyben. Jelenleg életvitelszerűen Komáromban tartózkodik, ahol a Selye János Egyetem bölcsészszakos hallgatója. Az itteni Hallgatói Önkormányzatban tevékenykedik, emellett ír, saját bevallása szerint 2013-tól, ám ezt megelőzően alapiskolás felindultságból, na meg az Admirális című film által felspanolva írt 15 oldalt kézzel egy XXI. században játszódó orosz polgárháborúról a cáristák és a vörösök között. A kézirat a mai napig nincs meg, ami miatt rettentő szomorú.

Tovább

Lévai Aliz-Mária

2002 őszén született Bótrágyon. 2017-ben nyert felvételt a II. RF KMF Szakgimnázium Óvodapedagógia szakára, ahol sikeresen leérettségizett, majd lediplomlázott. Jelenleg a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola magyar szakának hallgatója. Próbálja megfogadni a számára legkedvesebb tanár tanácsát, miszerint a motivációtlanságában keresse motivációját.

Tovább

Marcsák Gergely

1990-ben született az ungvári járási Kincseshomokon. Az iskola befejezése után az Ungvári Nemzeti Egyetemen szerezett magyar nyelv és irodalom szakos tanári diplomát. 2012 és 2016 között az Ungvári 10. Számú Dayka Gábor Magyar Tannyelvű Középiskola magyartanára, majd szervezőpedagógusa. Jelenleg a Debreceni Egyetem Magyar és Összehasonlító Irodalomtudományi Doktori Iskolájának PhD-hallgatója. Első versei 2010-ben jelentek meg nyomtatásban

Tovább

Nagy Milán László

1998-ban született egy verőfényes őszi délutánon. Érkezését egy berepülő denevér nyomatékosította a szülőszobában. Egyesek szerint ez megdönthetetlen bizonyíték arra, hogy vámpír, szerinte csak a véletlen műve volt. Szolnokon végezte tanulmányait, majd belekóstolt a Károli bölcsészkarán az egyetemista életbe. Fél év után abbahagyta, hogy hazajöjjön mást tanulni, valamint munkába is állt. Képesített gyógypedagógiai asszisztens, több gyerektábor

Tovább

Pataki Tamás

1991-ben született Dicsőszentmártonban, Erdélyben. Történelem szakot végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán. A Magyar Idők kulturális rovatának szerkesztője. Prózát és verset is ír. Első prózakötete ‒ a Murokffyban vérré válik az abszint, és lóvá teszi az ördögöt ‒ 2017-ben jelent meg, az Előretolt Helyőrség Íróakadémia Enumeráció debütsorozatában, Budapesten.

Tovább

Pejin Lea

1996-ban született a vajdasági Zentán. Több alkalommal is részt vett a Zentán megrendezésre kerülő Énekelt Versek Fesztiválján, csapattal és egyénileg is. 2013-ban két kategóriában különdíjas volt, 2015-ben pedig zenésztársával első helyezést ért el. Versek megzenésítésén kívül saját dalokat is ír, játszik gitáron, fuvolán és zongorán. A Szegedi Tudományegyetem szociológia szakos hallgatója. Első verseskönyve ‒ Nyugati csiga körfűrésszel álmodik ‒ 2017-ben jelent meg, az Előretolt Helyőrség Íróakadémia Enumeráció debütsorozatában, Budapesten.

Tovább

Polgár Kristóf

1997-ben született Szolnokon. 2012-ben kezdte tanulmányait a szolnoki Széchenyi István Gimnázium dráma tagozatán. Először a szolnoki Szigligeti Színház 2011–2012-es évadában volt szerencséje szerepelni, majd a későbbiekben számos szerepet kapott. Gimnáziumi évei alatt előszeretettel szavalt bármilyen városi ünnepségén. A Megavers országos versmondó-versenyen két évben is különdíjas lett. 2016-ban Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Szolnok Város Ifjúsági Díját adományozta neki. Szintén 2016-ban felvételt nyert a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. által meghirdetett Előretolt Helyőrség Íróakadémia pályakezdői posztjára és a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Színművészeti Karára.

Tovább

Regős Mátyás

1994-ben született Budapesten, 2013-ban érettségizett a Fasori Evangélikus Gimnáziumban, majd a Pázmány Péter Katolikus Egyetem bölcsészkarán folytatta tanulmányait. Jelenleg magyar–hittan osztatlan tanárszakra jár.

Tovább

Sarnyai Benedek Máté

1998-tól Szegeden, 2017-től a Szeged-Budapest-szakasz változatos pontjain helyezkedik el. Néha kapcsolatai eltérítik pályájáról, és például Pécsen vagy Debrecenben köt ki. A mozgásban maradás mellett társadalomtudományokat tanul, illetve prózát ír. Mindkét területen szeret szikárul fogalmazni. Ha erre kerül sor, megáll gondolkodni egy-, vagy több pillanatra.

Tovább

Shrek Tímea

1989. augusztus 13-án született a kárpátaljai Beregszász városában. 2013-ban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola magyar nyelv és irodalom szakán szerzett diplomát. 2009-től a Beregszászi 7. Számú Általános Iskola szervezőpedagógusa és magyartanára, ahol csak kisebbségi (roma) gyermekek oktatásával foglalkozik. A beregszászi székhelyű Kovács Vilmos Irodalmi Társaság alapító tagja. 2014-től rendszeresen publikál a kárpátaljai Együtt

Tovább

Sz. Kárpáthy Kata

Kárpátalján született Beregújfaluban, a magyar nyelvhatár egyik végvárában. Életvitelszerűen Beregszászban él. Valódi neve Szabó Katalin. A helyi általános iskola befejezését követően a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézetében folytatta tanulmányait, itt szerzett ifjú szakember oklevelet szociálpedagógia szakon. Ezután felvételt nyert a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolára, magyar szakra és a Debreceni

Tovább

Szabados Attila

1999 júliusában született, imádja a nyarat. A hangzás ellenére nem mindig szabados. Kisvárdán nőtt fel, jelenleg nemzetközi tanulmányokat hallgat. A keleti blokk és a magánmitológia gyakran foglalkoztatja, ezeket versekben rögzíti. Bárkire szívesen főz. Hisz a figyelemben és a csillagjegyekben – ezek a világpolitikával nehezen hozhatók össze, de azért nagyon igyekszik. Örülne, ha mindent meg tudna

Tovább

Szabó Fanni

1999-ben született. Tamásiban nőtt fel, Siófokon érettségizett. Jelenleg az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának történelem szakos hallgatója. 2013 óta ír verseket. Nagy hatással volt rá Milan Kundera és Hernádi Gyula prózája, Osztojkán Béla és Pilinszky János versei.

Tovább

Szeder H. Réka

1996-ban született Budapesten. Azóta bejárta Szegedet és Csurgót is. Idén szerzett Bsc-diplomát Szegeden biológiából. Szeret verseket írni, valamint franciából fordítani. Elmondása szerint nem tudja, miért ez a nyelv fogta meg, mivel az angolt jobban érti. És azt legalább beszéli is. Ezek mellett a próza, regényírás felé kacsintgat.

Tovább

Szilágyi Zsófia

1995-ben született Debrecenben. Jelenleg a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának szabadbölcsész hallgatója. A színház gyerekkora óta szerves része az életének. Aktívan játszik a Csokonai Nemzeti Színházban és a Debreceni Egyetemi Színházban, valamint dráma-workshopokat és tréningeket is tart. A prózaírással négy éve ismerkedett meg, azóta is a fő csapásvonal számára. 2017 óta rendszeresen ír performansz-, film- és

Tovább

Törteli Réka

2000-ben született Zentán, Vajdaságban. 2019-ben érettségizett a zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégiumban mint képzőművészeti technikus. Jelenleg az Újvidéki Művészeti Akadémián tanul festészetet. Meg nem festett képeit próbálja versekbe tömöríteni.

Tovább

Vaszilkó Bence

Egyetlenegyszer próbált meg valami komoly dolgot csinálni, azt is az ezredfordulón, de elég nyakatekert lett, mármint a köldökzsinór. Azóta a borsodi életérzést élvezi, minden gyönyörével együtt. A matyók fővárosában, Mezőkövesden alkot prózát, annak is csak egy barátságosabb formáját, a kisregényt. Egerben a Dobó István Gimnáziumba járt, szerencséjére a késéseket és lógásokat nem vették figyelembe, így

Tovább

Viola Szandra

A szentesi származású Viola Szandra A Pázmány Péter Katolikus Egyetem magyar-kommunikáció-filozófia-pedagógia szakán diplomázott köztársasági ösztöndíjas hallgatóként. Első verseskötete 2008-ban jelent meg Léleksztriptíz címmel. Azóta rendszeresen publikál. Versei, recenziói, színházi és tánckritikái jelentek meg többek között a Magyar Napló, az Irodalmi Jelen, a Pannonhalmi Szemle, a Hitel, a Vigilia, a Győri Műhely, a Könyvhét, a Napút,

Tovább

Vojnics-Rogics Réka

1996-ban született Szegeden. A Radnóti Miklós Gimnázium humán tagozata után 2015-ben a Szegedi Tudományegyetem tanárképzésére nyert felvételt, ahol idén fog végezni magyar-történelem szakos hallgatóként. Az egyetemi évek alatt foglalkozott rádiózással, gyerekek táboroztatásával, volt korrektor, újságíró és önkéntes mesemondó a gyerekpszichiátrián. Két éve fogalmazódott meg benne, hogy mindenképpen a gyermekirodalom területén szeretne tevékenykedni. Jelenleg a 19-20. századi gyermek-

Tovább

Vöröskéry Dóra

Vöröskéry Dóra Békéscsabán született 1995-ben. Mezőberényben érettségizett, majd Sopronban tanult természetvédelmi mérnöki szakon. Egy évig élt Budapesten. Jelenleg a Szegedi Tudományegyetem szociális munka szakos hallgatója. Nemrég érkezett haza Németországból, ahol két félévet vendéghallgatott. Röpképtelen madarak címmel 2019-ben jelent meg első novelláskötete. Szereti a csokoládét, a szörnyfilmeket és a békákat.