Előretolt Helyőrség Íróakadémia

A projektről

A Kárpát-medencei Tehetséggondozó első nagyszabású tehetségkutató és tehetséggondozó projektje Rejtő Jenő Előretolt Helyőrség című kultkönyvének nevét viseli, melynek költő-hőse, Troppauer Hümér öklével küzdött az irodalomért. Fontos megemlíteni azt is, hogy ezt a nevet választotta magának az 1994-ben, Kolozsváron indult mozgalom is, mely – a kisebbségi körülmények ellenére – a Kárpát-medence egyedi és egyik leghatékonyabb tehetséggondozó irodalmi műhelyévé nőtte ki magát.

*

A magyar kultúra irodalomcentrikus – tartja a pesti bölcsesség. Tény, hogy rengeteg tollforgatónk van, és az sem tagadható, hogy irodalmunk világhírű.

De hogy Rejtőt parafrazáljuk: bár nem születik mindenki nyitott töltőtollal a zsebében, jó páran talán az új Mikszáthok, Jókaik, Ady Endrék lehetnének, ám bizonyos okok miatt olykor a publikálásig sem jutnak el, vagy egyszerűen belefáradnak a kiadókeresésbe.

Az Íróakadémia elsősorban esélyegyenlőséget próbál teremteni, áthidalni a távolságokat és legyűrni a szociális helyzetből adódó akadályokat.

Bármelyik magyarlakta településről jelentkező tehetségnek meg akarjuk adni az esélyt és a lehetőséget, hogy megvalósíthassa elképzeléseit, az Előretolt Helyőrség Íróakadémia keretein belül.

Jól tudjuk, hogy az irodalomra is igaz, amit Thomas Edisontól szokás idézni: a siker mögött kilencven százalék kemény munka és tíz százalék tehetség áll. Az Íróakadémia a kilencven százalékhoz biztosít professzionális és lehetőség szerint minden területre kiterjedő hátteret, tudást és segítséget.

Az oktatásról

Az Előretolt Helyőrség Íróakadémia megadja a lehetőséget a fiatal tehetségeknek, hogy szakirányítás alatt egészíthessék ki műveltségüket, és minden olyan elméleti és gyakorlati tudást megszerezzenek, amely szükséges ahhoz, hogy alkotóként kiteljesedjenek.

A pályázat nyerteseinek tudás- és kreativitási szintjét egyénileg mérjük fel és egyénre szabott stratégiát dolgozunk ki, ahol elsősorban az alkotó saját elképzeléseit vesszük figyelembe. A szabad akarat és a művészi szabadság jegyében minden tanítvány kijelölheti a saját útját, a tanítványok és oktatók közösen dolgozzák ki a stratégiát, aminek fő nyomvonalához tartják magukat a pályázat futamideje alatt.

Az alapoktatást Íróakadémiánk állandó oktatói biztosítják, melléjük a nyertes pályázók igényeinek megfelelően újabb oktatókat szerződtetünk le. Az állandó oktatókon kívül – akik a hosszútávú és rendszeres foglalkozásokat tartják –, a tanítványokkal való konzultálás után szándékunkban áll mesterkurzusok, műhelymunkák megtartására invitálni a magyar irodalmi szakma legjelesebbjeit.

Mindezek mellett rendkívüli előnyt biztosít az Íróakadémia közössége, egymás segítése és őszinte bírálata, a kialakuló, inspiráló barátságok.

Az elméleti és gyakorlati oktatás mellett a tehetségeket fölkészítjük az irodalmi életre. Közönségtalálkozókat, irodalmi produkciókat, médiafellépéseket szervezünk, ahol az oktatók, a mentorok és a pályakezdők együtt jelennek meg, így a fiatal alkotók tökéletesíthetik előadói képességüket, egyben a művelődésszervezés alapjait is elsajátíthatják. Az előadói képességek fejlesztésére külön szakoktatónk van, aki mellé sorra meghívjuk a színpad és a média jeles személyiségeit.

A Kárpát-medencében kizárólag írásból, fellépésekből és alkotói ösztöndíjakból szinte lehetetlen megélni. Akadémiánk nagy hangsúlyt fektet a pragmatizmusra, és olyan tudást is nyújt, melynek elsajátítása révén az író kiegészítheti írásból származó jövedelmét. Az íróakadémia hallgatói megtanulhatják a könyv-, folyóirat- és portálszerkesztést, műszaki szerkesztést, kulturális újságírást, művelődés-szervezést. A szükséges informatikai, szerzői jogi és pénzügyi képzésről is gondoskodunk.

Pályázataink

Első pályázatunk két kategóriát szólít meg:

I. Olyan szakmailag már elismert fiatal írókat, akik szeretnének pályakezdők mentorai lenni, példát mutatni nekik az írói kiteljesedés szakaszairól, majd a képzés elvégzése után csatlakozni az Íróakadémia oktatói köréhez.

II. Pályakezdő tehetségeket, akik írói pályára szeretnének lépni. Nyertes pályázóinknak a távolságok és a szociális nehézségek ellenére is biztosítjuk a megfelelő oktatási körülményeket.

A továbbiakban tervezzük egy kritikai műhely beindítását is, amelynek keretén belül tehetséges fiatal kritikusoknak hirdetünk pályázatot.

A KMTG nem kizárólag az Előretolt Helyőrség Íróakadémia projektjét kívánja támogatni, hanem más fiatal irodalmi mozgalmakat, írószervezeteket, alkotókat is. Ennek érdekében folyamatos pályázati rendszert kíván kialakítani, és lehetőségei szerint támogatni bármilyen kezdeményezést, amely a fiatal magyar irodalom érdekében történik.

Nyertes pályázóinknak – a Kárpát-medence bármely pontján éljenek is – a távolságok és a szociális nehézségek ellenére biztosítjuk a megfelelő oktatási körülményeket.