Bencsik Gábor: Mari története

Bencsik Gábor: Mari története

1915 tavasza, Fiume. Az olaszok átállnak az antanthatalmakhoz, emiatt egy kivándorolt fiatal magyar parasztasszony nem tud visszamenni Amerikába, ahonnan az ott született lányával az itthon hagyott fiáért jött haza. Visszamegy hát szlavóniai falujába, a szeretetlen anyjához és gyenge apjához. Maga marad, próbál a két gyerekkel élni, ahogy lehet, barátságokkal, szerelmekkel, küszködéssel. Átcsap fölöttük a háború, az összeomlás káosza, az asszonynak a gyerekekkel menekülnie kell Magyarországra. Átéli a forradalmat, a kommünt, otthont talál egy nyugalmazott tanítónál, de a történelem ott is utoléri, új és új otthont kell teremtenie, küzdenie magáért és a két gyerekéért. Mégis újra és újra ezzel az imádsággal fekszik le minden este: Istennek legyen hála. 

Bencsik Gábor 1954-ben született Budapesten. A Gödöllői Agrártudományi Egyetemen 1979-ben agrármérnöki, a Pécsi Tudományegyetemen 2006-ban történészdiplomát, 2010-ben PhD-fokozatot szerzett. Újságíró, szerkesztő, könyvkiadó. 

Eddig megjelent könyvei: 

Kis könyv a magyar hagymáról. Corvina, Budapest, 1989.

Az üldözöttek. Magyar Mercurius, Budapest, 1994.

Horthy Miklós – a kormányzó és kora. Magyar Mercurius, Budapest, 2002.

Igazságot Magyarországnak (Lord Rothermere és a magyar revízió). Magyar Mercurius, Budapest, 2002.

Cigányokról. Magyar Mercurius, Budapest, 2008.

Vármegyék könyve 1–2. Magyar Mercurius, Budapest, 2008.

A régi Erdély népeinek képeskönyve (társszerzőként). Magyar Mercurius, Budapest, 2013.

Magyar cigány képes könyv. Magyar Mercurius, Budapest, 2013.

A lovasok. Magyar Mercurius, Budapest, 2013.

Dolgaink. Magyar Mercurius, Budapest, 2014.

A könyvről írták: