Károly Dorina: Nős tények

Károly Dorina: Nős tények

Károly Dorina már ezzel az első verseskönyvével megtalálta egyéni hangját, egy olyasfajta mély érzelmességet, szenvedélyt, amely ugyanakkor magában hordozza annak antitézisét is, a kijózanodást, a – gyakran cinikus – fanyarságot. A címadó költemény egyaránt olvasható rapként − melyben a lírai alany alaposan kiosztja a megszólított személyt − és fájdalmas önkitárulkozásként, melyen átsejlik a népballadák atavizmusa. Bedobozolni nem tudjuk, de nem is ajánlatos. Olvasni, skandálni – annál inkább.  

Károly Dorina 1996-ban született Körmenden. A grazi Karl-Franzens Egyetemen szerzett diplomát anglisztika szakon, jelenleg az Eötvös Loránd Tudományegyetemen tanul gazdasági és jogi szakfordítást. Az Előretolt Helyőrség Íróakadémia hallgatója. 2018 óta publikál. Ez az első verseskötete. 

 

A könyvről írták:

Kapcsolódó linkek: