Smid Róbert: Sigmund Freud és Jacques Lacan papírgépei

Smid Róbert: Sigmund Freud és Jacques Lacan papírgépei

Smid Róbert, PhD (Gyöngyös, 1986) irodalom- és kultúratudós. Az Általános Irodalomtudományi Kutatócsoport tagja, az ELTE óraadója, az Előretolt Helyőrség Íróakadémia oktatója és vezető szerkesztője. Kutatási területei: ökokritika, bioirodalom, klímafikció; az irodalom kartografikus kultúrtechnikái; médiumfilozófia és mediális kultúratudomány. Ez az első könyve.

 

A „pszichoanalízis mint médiaelmélet” témában megjelent fontosabb nemzetközi publikációi:

–Freud »Chained« to Shannon: Transcribing Temporal Processes in Psychoanalysis = Modelle und Modellierung (Archiv für Mediengeschichte, Bd. 14), szerk. Friedrich Balke – Bernhard Siegert – Joseph Vogl, Fink, München, 2014, 139–50.

– »Die Introjektions- und die Projektionsmaschinen«: Freud, Ferenczi, and the Idea of Machinic Temporality = Wissen – Vermittlung – Moderne : Studien zu den ungarischen Geistes- und Kulturwissenschaften um 1900, szerk. Csongor Lőrincz, Böhlau, Wien, 323–53.

– Why Did the Signifier Cross the Railroad: The Mediality of Language according to Jacques Lacan’s Psycho-semiotics = Sprachmedialität: Verflechtungen von Sprach- und Medienbegriffen, szerk. Hajnalka Halász – Csongor Lőrincz, Transcript, Bielefeld, 2019, 405–38.

A könyvről írták:

Kapcsolódó linkek: