Súlyosnak lenni – Az Előretolt Helyőrség Íróakadémia Kritikusi műhelyének antológiája

Súlyosnak lenni – Az Előretolt Helyőrség Íróakadémia Kritikusi műhelyének antológiája

A kortárs magyar irodalom fellendítésében, új írói nemzedékek és törekvések pályára állításában érdekelt Előretolt Helyőrség Íróakadémia nem lehet érdektelen a kortárs kritika helyzete, állapota iránt sem.

Szükségesnek láttuk egy olyan kritikusi műhely létrehozását, amelynek keretében tehetséges fiatalok megtehetik az első lépéseket a maguk kritikusi pályáján, illetve már kritikusként bizonyított fiatalok lehetőséget kapnak a további fejlődésre, munkásságuk gazdagítására. Úgy gondoltuk, hogy az Íróakadémia fiatal költőket, prózaírókat elindító, pályára segítő szerepe, vállalása egy kritikusi műhely létrehozásával teljesedhet ki.

A Kritikusi műhely ezennel elindítja a tagjainak írásaiból összeálló könyvek sorozatát.

Elsőként, a sorozat nyitányaként, jelen kötetben a műhely tagjainak azokat a kritikáit olvashatjuk, amelyek az Előretolt Helyőrség Íróakadémia kiadójánál az elmúlt években megjelent könyvekről, többnyire az Íróakadémia hallgatóinak, mentorainak köteteiről íródtak.

 

Dorcsák Réka, 1991, Budapest

Elek Tibor, 1962, Nyíregyháza

Kis Petronella, 1992, Cegléd

Kolozsi Orsolya, 1980, Budapest

Móré Tünde, 1987, Miskolc

Nagygéci Kovács József, 1977, Sátoraljaújhely

Smid Róbert, 1986, Gyöngyös

 

„Az újságírás könnyedségére és a szépirodalom mélységeire építő szövegek komoly üzenetet tolmácsolnak felénk, mégis gördülékeny olvasásélményt nyújtanak.”

  • Dorcsák Réka

 

„Biztos, hogy a szépség esztétikája, következetes képi megalkotása nagy szerepet játszik a hatáskeltésben.”

  • Elek Tibor

 

„Számos esetben nem is a formákon van a hangsúly, hanem a rendkívül kifejező, lelkiállapotokat megjelenítő színeken.”

  • Kis Petronella

 

„A finom, arisztokratikus nyelvhasználat úgy képes minden arcpirító jelenet leírására, hogy egyetlen pillanatra sem válik trágárrá.”

  • Kolozsi Orsolya

 

„A megszólalók társadalmon kívüli helyzetére utal az a tény is, hogy amennyiben mégis hangot adnak panaszaiknak, akkor a társadalomhoz tartozó emberek nem hallják meg őket, vagy mondandójukat nem fogadják el hiteles kijelentésekként, panaszként.”

  • Móré Tünde

 

„…aki képes hitelesen szólni korosztályáról, történelmi koráról, a társadalomról, amelynek része, az úgy vall önmagáról, hogy kellő távlatokat képezve nem kevesebbet, mint a hitelességet veszi célba.”

  • Nagygéci Kovács József

 

„…a természet vagy az irodalom, amelyeket egy magasabb létezéssel vagyunk hajlamosak azonosítani, maguk is rendszerekként, keretekként lepleződnek le.”

  • Smid Róbert

A könyvről írták: