Pályázati kiírás elsőkötetes alkotók részére (2019)

A Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. (a továbbiakban: KMTG) az Előretolt Helyőrség Íróakadémia című projektje keretében meghirdeti 2019. évi pályázatát, elsőkötetes szerző kategóriában.
A pályázaton 8 (nyolc) fő pályakezdő nyerhet felvételt az Előretolt Helyőrség Íróakadémia képzéseire.
A nyertes pályázók a 2019–20-as tanév ideje alatt anyagi támogatásban, rendkívüli tanulási és továbbképzési lehetőségekben részesülnek, továbbá műhelymunkákon vehetnek részt, korszerű önmenedzselési módszereket sajátíthatnak el.
A KMTG elősegíti a szerzők arra érdemes műveinek megjelentetését, író–olvasó-találkozók szervezéséről és médiajelenlétről gondoskodik, valamint szakmai érdekképviseletet nyújt.
A pályázóknak tudomásul kell venniük a műhelymunka és az oktatói tevékenység Budapest-centrikusságát. Intézményünk mindent megtesz a Kárpát-medencei távolságok áthidalásáért, ezért online távoktatást is biztosít. A hatékonyság érdekében ugyanakkor szükségszerű az időszakos (rendszerint hétvégi) budapesti képzéseken való jelenlét.
A pályázat nyerteseinek a KMTG 1 évre szóló tanulmányi ösztöndíjat ítél meg, havi 120 000 (százhúszezer) Ft erejéig, amivel kedvező feltételeket kíván biztosítani a magas színvonalú alkotómunkához, illetve a képzéseken való részvételhez.
Amennyiben a nyertes pályázó vállalt kötelezettségeit teljesíti, és eleget tesz az Íróakadémia elvárásainak, a támogatás folyósítását a KMTG további 1 évre meghosszabbíthatja.

A pályázók köre
Olyan elsőkötetes alkotók jelentkezését várjuk, akik úgy érzik: alkotói pályájuk kibontakozását elősegítheti a KMTG oktatóinak iránymutatása, szakmai tapasztalata, a KMTG ifjú alkotói közösségéhez való tartozás, a pályakezdés nehézségeinek áthidalásához nyújtott szakmai, szellemi és anyagi támogatás.

Pályázati feltételek
• Egy publikált önálló szépirodalmi kötet
• A pályázó felnőttkorú, ugyanakkor a pályázati határidő napjáig nem töltötte be a 30. életévét.

A pályázathoz szükséges dokumentáció
• Szakmai önéletrajz
• Motivációs levél
• Írói bemutatkozás: a már publikált szépirodalmi kötet megküldése a szakmai zsűri részére
• Írói terv 2 év időtartamra (lásd a pályázati útmutatót)

Letöltendő dokumentumok
Nyilatkozat arról, hogy a pályázó tudomásul veszi a szerződési feltételeket [letölthető *pdf]
Adatkezelési nyilatkozat [letölthető *pdf]
Pályázati útmutató [letölthető *pdf]

A pályázatok benyújtásának módja
Elektronikus formában, az aláírt, szkennelt nyilatkozatokat leszámítva egyetlen *.doc vagy *.pdf dokumentumban, a következő e-mail-címre: palyazat@kmtg.hu
Ugyanitt további információk is kérhetők a pályázatról.
A pályázatok beadásának határideje: 2019. augusztus 4., vasárnap éjfél

A pályázat menete
A pályázatokat a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. által felkért bírálóbizottság bírálja el, mely az intézmény oktatóiból áll.
A pályázatok feldolgozása, előszelekciója folyamatos.
A bírálóbizottság az arra alkalmasnak ítélt pályázókat szakmai interjúra hívja.
A szakmai interjúkra 2019. augusztus 21–28. között kerül sor, előzetes egyeztetés alapján.
Az elbírálás határideje: 2019. augusztus 30.

A benyújtott pályázatok érvényessége
A pályázat érvényes, amennyiben mindenben megfelel a pályázati felhívásban támasztott követelményeknek.
Érvénytelen a pályázat, amennyiben:
• a pályázati feltételeknek nem felel meg;
• hiányos a mellékelt dokumentáció;
• határidőn túl történik a pályázat benyújtása.
Hiánypótlásra a pályázati beadási határidő lejárta előtt van lehetőség! A hiánypótlás szükségességéről a KMTG írásbeli értesítést küld az érintett pályázók részére.

Záradék
A KMTG fenntartja magának a jogot, hogy a meghirdetett támogatásokat a beérkezett megfelelő színvonalú pályázatok függvényében ítélje oda.

Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft.
Budapest, 2019. május 28.