Februári szakmai hétvége (program)

Februári szakmai hétvége (program)

Február 1., péntek
12.00-15:00: Varga Melinda ajánlott kurzusa: Szerkesztői és publikációs alapismeretek
16.00-17.30: Smid Róbert: A kortárs magyar irodalom euroatlanti prózakánonja, párhuzamosan Lőrincz P. Gabriella: Esszé és tárca
18.00-19.30: Meghívott vendégünk Tóth László József Attila-díjas költő, író – a beszélgetés témája a szerzői életmű, különös tekintettel a Wittgenstein szóvivője című legújabb kötetre, illetve a szlovákiai magyar irodalom helyzete
Beszélgetőtársak: Falusi Márton és Leczo Bence
19.30-21.00: Kritikuss 1.3 – beszélgetés Vöröskéry Dóra és Shrek Tímea debütköteteiről
Beszélgetőtársak: Kolozsi Orsolya, Móré Tünde, Nagygéci Kovács József és Smid Róbert

Február 2., szombat
10.00-11.30: Kiscsoportos oktatói kurzusok
13.00-18.00: A kritikai műhely órái
13.00-14.30: Pál Dániel Levente: Bevezetés a világlíra 20. századi történetébe, párhuzamosan Horváth László Imre: A történelem ábrázolásának lehetőségei a szépirodalomban
15.00-16.30: Száraz Miklós György: A novella a magyar és egyetemes irodalomban, párhuzamosan Falusi Márton: A magyar esszéírás hagyománya
17.00-18.30: Farkas Wellmann Éva: Élő líra és recepciója
17.00-19.00: Kubiszyn Viktor: Film és irodalom

Február 3., vasárnap
10.00-11.30: Sántha Attila: Az írás értelméről, párhuzamosan Nagy Koppány Zsolt: Regényíró szeminárium
12.00-13.30: Zalán Tibor: Drámák hősei, párhuzamosan Végh Attila: Görög drámaelmélet

A 3 nap alatt, egyéni egyeztetéssel:
Molnár Enikő: Beszédtechnika