Meghívásos pályázat

MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZAT

ELSŐKÖTETES VAGY ELFOGADOTT, KIADÁS ELŐTT ÁLLÓ KÉZIRATTAL RENDELKEZŐ ALKOTÓK RÉSZÉRE (2020)

A Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. (a továbbiakban: KMTG) az Előretolt Helyőrség Íróakadémia című projektje keretében meghirdeti 2020. évi meghívásos pályázatát elsőkötetes vagy az Előretolt Helyőrség Íróakadémia Kiadónál elfogadott, kiadás előtt álló kézirattal rendelkező szerzők részére.

A nyertes pályázók felvételt nyernek az Előretolt Helyőrség Íróakadémia második képzési ciklusára, amelynek időtartama két év.

A 2020. szeptember 1-vel induló kétéves képzési ciklus ideje alatt anyagi támogatásban, rendkívüli tanulási és továbbképzési lehetőségekben részesülnek, műhelymunkákon vehetnek részt, továbbá korszerű önmenedzselési módszereket sajátíthatnak el.

A KMTG elősegíti a szerzők arra érdemes műveinek megjelentetését, író–olvasó-találkozók szervezéséről és médiajelenlétről gondoskodik, valamint szakmai érdekképviseletet nyújt.

A pályázóknak tudomásul kell venniük a műhelymunka és az oktatói tevékenység Budapest-centrikusságát. Intézményünk mindent megtesz a Kárpát-medencei távolságok áthidalásáért, ezért online távoktatást is biztosít. A hatékonyság érdekében ugyanakkor szükségszerű az időszakos (rendszerint hétvégi) budapesti képzéseken való jelenlét.

A pályázat nyerteseinek a KMTG 2 évre szóló tanulmányi ösztöndíjat ítél meg, havi nettó 120 000 (százhúszezer) Ft erejéig, amellyel kedvező feltételeket kíván biztosítani a magas színvonalú alkotómunkához, illetve a képzéseken való részvételhez.

A pályázók köre

A pályázatra az alábbi szerzők kapnak meghívást:

 1. Bánkövi Dorottya
 2. Csornij Dávid
 3. Drávucz Zsolt
 4. Kertész Dávid
 5. Kopriva Nikolett
 6. Leczo Bence
 7. Marcsák Gergely
 8. Regős Mátyás
 9. Shrek Tímea
 10. Szabó Fanni
 11. Viola Szandra


Pályázati feltételek

 • A pályázó részt vett az Előretolt Helyőrség Íróakadémia pályakezdők számára szervezett három év időtartamú képzésén, és ez idő alatt önálló szépirodalmi kötet publikált, vagy az Előretolt Helyőrség Íróakadémia Kiadónál elfogadott, kiadás előtt álló kézirattal rendelkezik;
 • A pályázó a pályázati határidő lejártáig benyújt egy alkotói tervet, amely a jövőben megírandó két kötetének szinopszisát tartalmazza;
 • A pályázó – sikeres pályázat esetén – szerződésben vállalja, hogy 2023. szeptember 1-ig két új, kiadásra alkalmas kötetet bocsát az Előretolt Helyőrség Íróakadémia Kiadó rendelkezésére. Az első kézirat elkészítésének határideje 2022. március 1., a második kötet elkészítésének határideje 2023. szeptember 1. Amennyiben a nyertes pályázó szerződésben vállalt kötelezettségeinek nem tesz eleget, vagy csak részben tesz eleget, a támogatást részben vagy egészében köteles visszatéríteni a KMTG részére.


A pályázathoz szükséges dokumentáció

 • Szakmai önéletrajz
 • Publikációs lista
 • Alkotói terv (2 szinopszis)


Letöltendő dokumentumok

Nyilatkozat arról, hogy a pályázó tudomásul veszi a szerződési feltételeket, illetve hozzájárul adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez.

(Letölthető innen: 3. Nyilatkozat KMTG 2020. évi pályázat)


A pályázatok benyújtásának módja

Elektronikus formában, az aláírt, szkennelt nyilatkozatokat leszámítva egyetlen *.doc vagy *.pdf dokumentumban, a következő e-mail-címre: oktatas@kmtg.hu

Az elektronikus levél „tárgy” rovatában az Elsőkötetes pályázat 2020 szövegnek kell szerepelnie.

Ugyanitt további információk is kérhetők a pályázatról.


A pályázatok beadásának határideje: 2020. augusztus 30., vasárnap éjfél.


A pályázat menete

A pályázatokat a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. által felkért bírálóbizottság bírálja el, mely az intézmény oktatóiból áll.

Az elbírálás határideje: 2020. augusztus 31.


A benyújtott pályázatok érvényessége

A pályázat érvényes, amennyiben mindenben megfelel a pályázati felhívásban támasztott követelményeknek.

Érvénytelen a pályázat, amennyiben:

 • a pályázati feltételeknek nem felel meg;
 • hiányos a mellékelt dokumentáció;
 • határidőn túl történik a pályázat benyújtása.

Hiánypótlásra a pályázati beadási határidő lejárta előtt van lehetőség! A hiánypótlás szükségességéről a KMTG írásbeli értesítést küld az érintett pályázók részére.


Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft.

Budapest, 2020. augusztus 19.