Juniorok

Tovább

Ágoston Szász Katalin

1996-ban született Csíkszeredában. A kolozsvári Báthory István Elméleti Líceumban tanult, majd érettségizett, jelenleg az Előretolt Helyőrség Íróakadémia pályakezdő ösztöndíjasa.

Tovább

Bánkövi Dorottya

1994-ben Budapesten született. A Városmajori Gimnáziumba járt ének-zene és dráma fakultációra. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem magyar szakán 2017-ben szerzett diplomát, Erasmussal fél évet töltött Kolozsváron a Babes-Bolyai Tudományegyetemen. Hét éve énekel az Angelica leánykarban, volt kulturális újságíró, gyerekkora óta ír verseket, néhány éve prózát és drámát is. Öt éve fényképez. Tanulmányait szintén az ELTE-n folytatja.

Tovább

Bék Timur

1997-ben született Komlón, ám rövidesen Szászvárra költöztették, amit máig a „haza” szóval emleget. A bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnáziumban eltöltött négy remek év után Szegedre költözött. Jelenleg itt él és tanul, hogy később magyart taníthasson, középiskolás fokon. 2012 óta ír verseket.

Tovább

Bese Bernadett

1996-ban született Révkomáromban. Jelenleg Budapesten él, nemrég kezdte el tanulmányait a Budapesti Gazdasági Egyetemen. Az utóbbi években főleg újságírással és prózaírással foglalkozott.

Tovább

Birtalan Andrea

Költő és slammer. 1995-ben született Budapesten. Székelyföldön nőtt fel. 2013 óta slammel, több slampoetry-verseny díjazottja. A Helikon irodalmi folyóiratban publikált. Legutóbbi nyilvános bemutatkozásain a 27. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és a Művészetek Völgye meghívottjaként lépett fel. Az Előretolt Helyőrség Íróakadémia tagja. Jelenleg Budapesten él, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának magyar szakos hallgatója.

Tovább

Cirok Szabó István

1995-ben született Szabadkán. A budapesti Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának néderlendisztika szakos hallgatója. A varázsló kertje nevű zenekarban játszik. Foglalkozik megzenésített versekkel és slam poetryvel is.

Tovább

Csikár Norbert Adrián

1991-ben született Budapesten. 2008-ban a Kőbe vésett köszöntő verspályázat közönségdíjasa, 2007-ben és 2012-ben a Vécsey Színpad Drámapedagógiai Műhely verspályázatán ezüst díjban és dicséretben részesült. 2009-től az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának történelem szakos hallgatója. 2010-től Finnországban élt, ahol logisztikai mérnöki tanulmányokat folytatott.

Tovább

Csornyij Dávid

1991. december 30-án született Beregszászban. Tanulmányait a Beregszászi 4. számú Kossuth Lajos Középiskolában kezdte. 2009-ben érettségizett, 2012-ben felvételt nyert a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola történelem szakára. 2016-ban történelem tanári diplomát szerzett, jelenleg specialist képzésben részesül a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola történelem szakán. 2015 januárjától a Kovács Vilmos Irodalmi Társaság (KVIT) aktív

Tovább

Dezső Katalin

1996-ban született Zalaegerszegen. A Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnáziumban érettségizett, jelenleg a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának szabad bölcsészet szakos hallgatója. Publikált a Hévízben és a Holnap magazinban. Szabadidejében Rédicsen él édesanyjával és húgával.

Tovább

Dohy Anna

1995-ben született Budapesten, 2016-ban a Magyar Képzőművészeti Egyetemen szerzett diplomát képzőművészet-elmélet szakon. Jelenleg a MOME design- és művészetmanagement mesterképzés hallgatója. Rendszeresen publikál a Revizor, a Színház, az Ellenfény és a Táncélet című folyóiratok online és print felületein. 2017 óta a KMTG Előretolt Helyőrség Íróakadémia Kritikaműhelyének pályakezdő ösztöndíjasa.

Tovább

Dorcsák Réka

1991-ben született Budapesten. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen végzett először spanyol, majd portugál nyelvszakon. Jelenleg az ELTE Irodalomtudományi Doktori Iskolájában tanul, kutatási területe a jelenkori brazil irodalom, ezen belül az új epikus formákat, műfajokat kutatja a brazil prózában. Célja Dél-Amerika irodalmi felfedezése. Szabadidejében spanyol, portugál, katalán, angol és természetesen magyar nyelven olvas. A kritikaíráson túl a műfordítás és a tanítás

Tovább

Drávucz Zsolt

1997-ben született Szolnokon. A szolnoki Verseghy Ferenc Gimnáziumban érettségizett, 2015-től a Pázmány Péter Katolikus Egyetem bölcsészkarának hallgatója, amely intézmény falait – ha nagyon ügyes lesz – magyar-média tanári diplomával hagyhatja el. 2009-ben vetette először papírra gondolatait, 2011-ben írta meg első versét, és azóta is elsősorban verseket alkot. Az irodalommal való foglalatoskodás mellett aktívan zenél és

Tovább

Erdélyi Dorina

1996-ban született Budapesten. Jelenleg a Károli Gáspár Református Egyetem másodéves, holland szakos hallgatója. Gyerekkora óta foglalkoztatja az irodalom. Egy általános iskolai meseíró pályázat után tudatosult benne, hogy írónő szeretne lenni. Az önéletrajzi regények ösztönözték arra, hogy naplóírásba fogjon. Bejegyzéseket írt az iskoláról, amerikai útjáról, szülei kapcsolatáról, sportról, szerelemről és betegségeiről. Unalmasnak korántsem mondható életének legsötétebb

Tovább

Fehér Boldizsár

1992-ben született Budapesten. Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának filozófia szakos hallgatója. Több irodalmi lapban, valamint a Magvető Kiadó 2013-as Körkép-válogatásában is jelent meg írása, 2016-ban az egyik forgatókönyvírója volt a #Sohavégetnemérős című magyar játékfilmnek.

Tovább

Fehér Eszter

1997-ben született, Békéscsabán. Ott békésen élt 18 évet, majd Pestre került és jelenleg az Eötvös Lóránd Tudományegyetem jogi karán tanul. Verseket, történeteket kiskora óta ír, de 2015 óta fel is vállalja. Pár novellája már a nyomtatásban is megjelent. Sokat utazik, művei általában olyankor születnek.

Tovább

Hernádi Anna Borbála

1997-ben született Budapesten. Dunakeszin és Nagymaroson élt, jelenleg budapesti lakos és az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Karának elsőéves hallgatója. Középiskolai éveit az irodalomnak szentelte, jelenleg andragógiát tanul. Az irodalomra mint az értékek forrására és megjelenési formájára tekint.

Tovább

Horváth Máté

A végletek motiválják és a valóság. 1995 szeptemberében született valahol Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Az általanos és a középiskolát a lakhelyéhez közel eső kisvárosban végezte el. Gimnáziumi tanulmányai után egészségügyi irányban szerette volna tovább folytatni iskolás éveit, azonban egy adminisztraciós hiba miatt az egyetemre való jelentkezése semmissé vált. Nem volt más lehetősége, ezért OKJ-s képzésre jelentkezett, amelyet

Tovább

Huszár Eszter

1996-ban született Budapesten. Gyermekkora óta ír, de a reáltudományok is lenyűgözték. Építészmérnöknek tanul, ahol a műszaki tudás ötvöződik a művészettel. Az írással komolyabban 2015 óta foglalkozik, amikor harmadik helyezést ért el a Képmás magazin pályázatán. Jelenleg novellákat ír, és tervezi, hogy elkezdi első regényét, mely egy gyermekotthonról fog szólni.

Tovább

Karkó Ádám

1997-ben született Esztergomban. Gimnazistaként a Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium történelem tagozatos diákja volt; most a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán magyar–történelem tanári szakon tanul. Verseket 2013 óta ír.

Tovább

Kertész Dávid

1993-ban született Tiszaásványban. Tanulmányait a Tiszaásványi Általános Iskola első osztályában kezdte meg, később a Csapi 2. sz. Széchényi Középiskola emelt szintű felkészítő osztályában folytatta. Itt szerezte meg az érettségi bizonyítványt 2010-ben, majd ugyanebben az évben felvételt nyert a Beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola történelem szakára. Aktívan részt vett a Hallgatói Önkormányzat (HÖK) munkájában,

Tovább

Kis Petronella

1992-ben született Cegléden. Tanulmányait a Pázmány Péter Katolikus Egyetem magyar nyelv és irodalom mesterképzésén végzi. Kutatási területe Csáth Géza írásművészete. 2016 óta publikál kritikákat a Kortárs folyóirat számára irodalmi és színházi témákban. 2017 óta a KMTG Előretolt Helyőrség Íróakadémia Kritikaműhelyének pályakezdő ösztöndíjasa.

Tovább

Kiss Laura Olga

1996-ban született Budapesten. Pesterzsébeten nőtt fel. A Stromfeld Aurél Általános Iskola rajztagozatára járt, ahol a képzőművészettel került közelebbi kapcsolatba. Középfokú tanulmányait a Karinthy Frigyes Kéttanyelvű Gimnáziumban folytatta, ahol megtanult angolul és németül, ehhez kapcsolódóan pedig a nyelvtanulást és a nyelvek szeretetét örökre szívébe zárta. Az érettségit követően teljesült az álma – jelenleg a Szegedi Tudományegyetem

Tovább

Kolosits Zoltán

1998-ban született Kecskeméten. A kecskeméti Piarista Gimnázium végzős diákja, jelenleg érettségizik. Az irodalom terén fő érdeklődési területe: versírás (a ritmikus hatás szeretete miatt is.) Első verseit 2012-ben írta és több írótábor résztvevője is volt. Ezenkívül céljai között szerepel török nyelvtudásának elmélyítése, az arab nyelv elsajátítása és vallásfilozófiai tanulmányok folytatása. Meggyőződése, hogy a jellemfejlődés és a tudás bővülése folyamatos, valamint

Tovább

Kopriva Nikolett

1996-ban született, lakhelye a kárpátaljai Munkács. Jelenleg Budapesten tanul a Pázmány Péter Katolikus Egyetem esztétika mesterszakán. Kedvétől függően verset és prózát  is ír. Szabadidejében sétál.

Tovább

Leczo Bence

1996-ban született Tőketerebesen, a Felvidék keleti szegletében nőtt fel, Királyhelmec mellett egy kis faluban, Bélyben. Jelenleg életvitelszerűen Komáromban tartózkodik, ahol a Selye János Egyetem bölcsészszakos hallgatója. Az itteni Hallgatói Önkormányzatban tevékenykedik, emellett ír, saját bevallása szerint 2013-tól, ám ezt megelőzően alapiskolás felindultságból, na meg az Admirális című film által felspanolva írt 15 oldalt kézzel egy XXI. században játszódó orosz polgárháborúról

Tovább

Liszka Gyöngy

1997-ben született Budapesten. Kiskorától kezdve érdeklődött az irodalom iránt. A mesék és varázslatok világa azonnal magával ragadta és buzgóságában hamar megalkotta első önálló meséjét. A későbbiekben rengeteg történettel edzette elméjét, majd amikor a Budai Középiskolában koptatta a padot, magyartanára – és legelső mentora – szárnyai alá vette és besegítette őt az irodalmi életbe, miután egy

Tovább

Marcsák Gergely

1990-ben született Kárpátalján, Kincseshomokon. Az Ungvári Nemzeti Egyetemen szerzett magyar nyelv és irodalom szakos tanári diplomát. 2012 és 2016 között az Ungvári 10. Számú Dayka Gábor Magyar Tannyelvű Középiskola pedagógusa volt. Jelenleg a Debreceni Egyetem Magyar és Összehasonlító Irodalomtudományi Doktori Iskolájának PhD-hallgatója. Első versei 2010-ben jelentek meg az Együtt folyóiratban, azóta közölte írásait a Napút,

Tovább

Mizser Fruzsina

1996-ban született Miskolcon, félúton az Óda és Szabó Lőrinc születési helye között. Sajátos elvek szerint él. Tézis: Még nem író. Antitézis: Születésétől fogva író. Szintézis: Születésétől fogva nem író, de mivel fajtája erről ismerszik meg, kéri tisztelettel, várják meg, míg a mondat végére ér, ami persze évekbe is telhet, mivelhogy mögötte van tizenkilenc év sodródása,

Tovább

Nagyházi Márton

1994-ben született Kazincbarcikán. Egyetemi hallgató, a Műegyetem Vegyészmérnöki Karán tanul. 2010 óta ír bizonyos rendszerességgel. Írt már színművet és operaszövegkönyveket is. Foglalkozik ezen kívül kisszériás újságírással (az egyetem kari lapjában), esszéírással és valamelyest költészettel. Korai műveire a romantikus naivitás és fáradhatatlan amatőrizmus jellemző. Szakmai érésével árnyaltabbak lettek írásai, valamint kitapinthatóvá vált egy fennkölt-hősies és egy

Tovább

Para Márton

1994-ben született Csíkszeredában, Erdélyben, a vámpírok hazájában. Biztos hallottatok róla, kibaszottul híres. Ha pedig mégsem, akkor menjetek a picsába, műveletlen prolik! A térség leghidegebb városa edzette vasból készült vénáit, és már akkor felkavarta a hangulatot, amikor legelőször felsírt. Kiderült ugyanis, hogy ő Drakula gróf székely testvérének vér szerinti leszármazottja. Innentől a krónikák csak suttogva ejtik

Tovább

Pataki Tamás

1991-ben született Dicsőszentmártonban, Erdélyben. Az Alsó-Kisküküllő mentén nőtt fel, szórványban. Ezért hiszi, hogy az anyanyelvünkkel teremtett világok a magyarság megmaradását szolgálják. Prózát és verset ír. Jelenleg is a Murokffy Tódor Ede kalandjairól szóló novellafüzérén dolgozik, amelyek egy visszasóvárgott korban játszódnak, valamikor a múlt század elején. Versei – megfogadva Cioran tanácsát – az egyetlen fontos témáról

Tovább

Pejin Lea

1996-született Zentán, Szerbiában. Az általános iskolát és gimnáziumot is ott fejezte be. Öt évet a helyi rádiónál töltött, mint ifjúsági műsorszerkesztő és bemondó, valamint az újvidéki rádió gyermekműsorának szerkesztésében is közreműködött egy rövid ideig. A Zentai Magyar Kamaraszínház diákszínjátszóinak életébe is betekintést nyerhetett, egy évad erejéig volt tagja a csoportnak. Az évek alatt elsősegély-nyújtási ismereteket

Tovább

Polgár Kristóf

1997-ben született Szolnokon. 2012-ben kezdte tanulmányait a szolnoki Széchenyi István Gimnázium dráma tagozatán. Először a szolnoki Szigligeti Színház 2011–2012-es évadában volt szerencséje szerepelni, majd a későbbiekben számos szerepet kapott. Gimnáziumi évei alatt előszeretettel szavalt bármilyen városi ünnepségén. A Megavers országos versmondó-versenyen két évben is különdíjas lett. 2016-ban Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Szolnok Város Ifjúsági

Tovább

Regős Mátyás

1994-ben született Budapesten, a IX. kerületben. 2013-ban a Fasori Evangélikus Gimnáziumban érettségizett, majd felvételt nyert a Pázmány Péter Katolikus Egyetemre, bölcsészkarra. Két év után átjelentkezett magyar-hittan osztatlan tanárszakra, azóta a Hittudományi Karnak is állandó hallgatója. Gyermekkorától kezdve ír verseket.

Tovább

Shrek Tímea

1989. augusztus 13-án született a kárpátaljai Beregszász városában. 2013-ban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola magyar nyelv és irodalom szakán szerzett diplomát. 2009-től a Beregszászi 7. Számú Általános Iskola szervezőpedagógusa és magyartanára, ahol csak kisebbségi (roma) gyermekek oktatásával foglalkozik. A beregszászi székhelyű Kovács Vilmos Irodalmi Társaság alapító tagja. 2014-től rendszeresen publikál a kárpátaljai Együtt

Tovább

Szabó Fanni

1999-ben született Dombóváron. Jelenleg Tamásiban él. Gimnáziumi éveit a Siófoki Perczel Mór Gimnázium magyar-történelem tagozatán végezte, az ELTE néprajz szakára adta be jelentkezését, és várja felvételét. 2013 óta ír verseket. Szereti a szójátékokat, a hangulati képek valósággá formálását – párhuzamos és pártalan-huzatos dimenziókban. Továbbá Kunderát, a lelkesedést – mindenért – mert „újjá teremti a Teremtőt,

Tovább

Szathmári Dominik

A történelem születését 1998-ra datálja. A 20. század utolsói közül fogott bele a 21. értelmezésébe. Bár jelenleg még gimis táblákra mered szülővárosa padjaiból, Békéscsabán. Túl sok mindennel foglalkozik, és mégis rövid akar lenni. Egy mondatban: a világ összenyomhatóságát vizsgálja. A versek a statisztikák. De mégis az idegszövetben gyűrődnek az igazi görcsök, amiket az Isten válláról

Tovább

Szente Anita

1995-ben született Székelyszentléleken. Középiskolás tanulmányait a Palló Imre Művészeti Szakközépiskolában végezte, festészet szakon. Később a Babeș Bolyai Tudományegyetemen államvizsgázott, pedagógiából. Néhány éve középiskolásoknak tart személyiségfejlesztő képzéseket és idősotthonban szervez irodalmi foglalkozásokat. Az írással való kapcsolata leginkább a rövidprózában mutatkozik meg. Jelenleg Budapesten él, folytatva tanulmányait.

Tovább

Tóth Dominika

1997-ben született Nyíregyházán, lakhelye Beregszász. A gimnáziumi (BMG) évei alatt a képzőművészeté volt a főszerep. Több versenyen is nyert. Jelenleg a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán tanul, angol nyelv és irodalom szakon. Tudatosabban két éve ír. Azóta többször publikált. Szabadidejében olvas, rajzol, fotóz – alkot. Ahogy ő mondaná: csak enged minden hangulatának!

Tovább

Viola Szandra

A szentesi származású Viola Szandra A Pázmány Péter Katolikus Egyetem magyar-kommunikáció-filozófia-pedagógia szakán diplomázott köztársasági ösztöndíjas hallgatóként. Első verseskötete 2008-ban jelent meg Léleksztriptíz címmel. Azóta rendszeresen publikál. Versei, recenziói, színházi és tánckritikái jelentek meg többek között a Magyar Napló, az Irodalmi Jelen, a Pannonhalmi Szemle, a Hitel, a Vigilia, a Győri Műhely, a Könyvhét, a Napút,

Tovább

Vöröskéry Dóra

1995-ben született Békéscsabán. Általános iskolásként kezdett történeteket kitalálni, unaloműzés céljából. Nem hallgatott tanáraira, nem hagyta abba. Rövid időt töltött a Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Karán Sopronban (nem eleget a diplomához), jelenleg Budapesten él. Szereti az édességet, a szörnyfilmeket és a békákat.