Vojnics-Rogics Réka

Vojnics-Rogics Réka

1996-ban született Szegeden. A Radnóti Miklós Gimnázium humán tagozata után 2015-ben a Szegedi Tudományegyetem tanárképzésére nyert felvételt, ahol idén fog végezni magyar-történelem szakos hallgatóként. Az egyetemi évek alatt foglalkozott rádiózással, gyerekek táboroztatásával, volt korrektor, újságíró és önkéntes mesemondó a gyerekpszichiátrián. Két éve fogalmazódott meg benne, hogy mindenképpen a gyermekirodalom területén szeretne tevékenykedni. Jelenleg a 19-20. századi gyermek- és ifjúsági sajtót kutatja, saját blogot és kritikákat ír.