Áprilisi szakmai hétvége (program)

Áprilisi szakmai hétvége (program)

Április 5., péntek
13.30-15:00: Varga Melinda ajánlott kurzusa: Szerkesztői és publikációs alapismeretek
16.00-17.30: Smid Róbert: A kortárs magyar irodalom euroatlanti prózakánonja, párhuzamosan Lőrincz P. Gabriella: Esszé és tárca
18.30-19.30: Shrek Tímea: Halott föld ez – nyilvános kötetbemutató
Közreműködők: Deres Péter és Zrinyi Gál Vince

Április 6., szombat
10.00-11.30: Kiscsoportos oktatói kurzusok
13.00-18.00: A kritikai műhely órái
13.00-14.30: Falusi Márton: Bevezetés a világlíra 20. századi történetébe, párhuzamosan Horváth László Imre: A történelem ábrázolásának lehetőségei a szépirodalomban
15.00-16.30: Száraz Miklós György: A novella a magyar és egyetemes irodalomban, párhuzamosan Falusi Márton: A magyar esszéírás hagyománya
17.00-18.30: Farkas Wellmann Éva: Élő líra és recepciója, párhuzamosan Kubiszyn Viktor: Film és irodalom

Április 7., vasárnap
10.00-11.30: Sántha Attila: Az írás értelméről, párhuzamosan Nagy Koppány Zsolt: Regényíró szeminárium
12.00-13.30: Zalán Tibor: Drámák hősei, párhuzamosan Végh Attila: Görög drámaelmélet
14.30-16.00: Horváth Viktor: Formaevolúció a trubadúrok művészetében

A 3 nap alatt, egyéni egyeztetéssel:
Molnár Enikő: Beszédtechnika
Horváth Viktor: Versírás, versfordítás