Juhász Kristóf recenziója Sayfo Omar regényéről

Juhász Kristóf recenziója Sayfo Omar regényéről

Sayfo Omar Allah tágas földje című regényének minden sorából árad a bukás fölött érzett megbocsátó, ezáltal derűs melankólia. Szerencsére nem azért, mert szerzőnk a mindent pusztulásra ítélő elbeszélőink nyomában jár, sokkal inkább azért, mert Sayfo Omar elsősorban kutató és újságíró, és nyilvánvaló következetességgel őrzi a jellegzetesen posztmodern hivatásában szakmai elvárásnak minősülő szenvtelenséget, vagyis még úgy is képes vérfagyasztóan közömbösen tudósítani külső és belső (főhősi) cselekményekről, hogy egyes szám első személyű mesélőként lép fel.

A recenzió az Irodalmi Jelenen olvasható.