Székely ökumenizmus – Orbán János Dénes prózája

Székely ökumenizmus – Orbán János Dénes prózája

Békével csalogatni a székelyt olyan, mint munkával az oláht, még egy-egy papot is alig találtak, aki beszédet mondjon. Végül sikerült rábírni valahogy az udvarhelyi református tiszteletest, a székelyderzsi unitárius esperest, a szentsimoni katolikus plébánost és az apácai evangélikus lelkészt.

Orbán János Dénes prózája az Irodalmi Jelenen olvasható.