Elek Tibor

Elek Tibor

1962-ben született Nyíregyházán. Tizennyolc éves koráig Nagykállóban élt, az ottani Korányi Frigyes Gimnáziumban érettségizett. 1987-ben magyar-történelem szakos diplomát szerzett a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen. Az egyetemen két éven keresztül XX. századi magyar irodalom speciális képzésben részesült.

1986 óta Gyulán, illetve Békéscsabán él. 1986–2001 között egy-két éves megszakításokkal magyart és történelmet tanított a gyulai Erkel Ferenc Gimnáziumban.

1991–92-ben a Gyulai Hírlap című hetilap főszerkesztője volt.

1996 novemberétől három éven keresztül az MTA Támogatott Kutatóhelyek Irodája alkalmazta tudományos segédmunkatársként.

1997-től főszerkesztő-helyettesként szerkesztette a Bárka című, Békéscsabán megjelenő irodalmi, művészeti folyóiratot. 1999 nyarától a Bárka főszerkesztője és a Békés megyei irodalombarátokat tömörítő Körös Irodalmi Társaság elnöke. Azóta szerkesztőként és a helyi irodalmi társaság elnökeként jelentős szerepet vállal a térség (gyakran országos jelentőségű) irodalmi programjainak, rendezvényeinek megszervezésében és lebonyolításában is. 2007-től főszerkesztője a Bárkaonline – Ablak a kortárs magyar irodalomra elnevezésű, naponta több anyaggal frissített és az irodalom mellett az egész magyar kulturális életre kitekintéssel bíró internetes magazinnak is.

2004–2008 között szerkesztette az Aradon megjelenő Irodalmi Jelen című folyóirat kritikai rovatát.

Egyetemista kora óta foglalkozik aktívan a mai magyar irodalommal (1987-ben TDK-dolgozatával országos első helyezést ért el), fő kutatási területe a kortárs magyar irodalom, határoktól függetlenül. 1983–84 óta publikál rendszeresen irodalomkritikákat, tanulmányokat, esszéket, publicisztikát, beszélgetéseket hazai és a határon túli irodalmi folyóiratokban, napi- és hetilapokban.

A kortárs magyar líra, próza mellett kezdettől figyelemmel kíséri a kortárs magyar drámairodalmat is, kötetnyi színikritikát és színházi tanulmányt is írt, alkalmi látogatója és kritikusa színházi fesztiváloknak (DESZKA, POSZT).

2004-ben a Székely Jánosról írott monográfiája megvédésével megszerezte az irodalomtudományi doktori (PhD) fokozatot.

Széles körű tapasztalatokkal rendelkezik a magyar irodalom oktatása terén, több mint tíz évig tanított középiskolában, félévig a szegedi egyetemen, alkalmi előadásokat tartott különböző egyetemeken (Debrecen, Szeged, Békéscsaba, Szarvas, Kolozsvár), rendszeres előadója tudományos konferenciáknak. 2014 óta a Balassi Intézet lektoraként tanít kortárs magyar irodalmat a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen. 2017 óta a Gyulai Várszínház igazgatója.

Tizenhárom önálló kötete jelent meg eddig:

 • Szabadságszerelem (Magatartások és formák a nyolcvanas évek kisebbségi magyar irodalmából). (Kritikák, tanulmányok, beszélgetések, 1994);
 • Helyzettudat és önismeret (Magyarság és európaiság kérdései napjaink esszéirodalmában). (Kritikák, tanulmányok, esszék, 1997);
 • Értékválasztás (publicisztikák, 1999);
 • Székely János (monográfia, 2001, 2011);
 • Fényben és árnyékban (Az irodalmi siker természetrajza). (Kritikák, tanulmányok, esszék, beszélgetések, 2004);
 • Árnyékban és fényben (Darabokra szaggattatott magyar irodalom). (Kritikák, tanulmányok, esszék, beszélgetések, 2007);
 • Magatartások és formák (Magyar irodalom Erdélyben tegnap és ma). (Kritikák, tanulmányok, esszék, beszélgetések, 2008);
 • Gion Nándor írói világa (monográfia, 2009);
 • Állítások és kérdések (Kritikák, tanulmányok, esszék, beszélgetések, 2012);
 • Markó Béla költői világa (monográfia, 2014);
 • Irodalom és nemzeti közösség. Válogatott és új esszék (1984–2014) (2014);
 • Párbeszédben a kortárs „erdélyi” magyar irodalommal (beszélgetések, 2017);
 • Grendel Lajos (monográfia, 2018)

 

Fontosabb kitüntetések, ösztöndíjak: Pro literatura-díj (2006), Ratkó József-díj (2008), Irodalmi Jelen kritikadíj (2008), MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (2007–2008), Sík Ferenc Nívódíj (2009), Hídverő-díj (2010), József Attila-díj (2011)

Szakmai szervezeti tagság: Erdélyi Magyar Írók Ligája; Körös Irodalmi Társaság (elnök), Magyar Írószövetség; Szépírók Társasága

Oktatói szakterület: vers-, próza-, drámaelemzés, kritika- és tanulmányírás, könyv- és lapszerkesztés; művelődésszervezés