Falusi Márton

Falusi Márton

Költő, esszéíró, szerkesztő, kultúrakutató. 1983-ban született Budapesten. Verseket, esszéket, tanulmányokat és kritikákat 2000 óta publikál antológiákban és folyóiratokban. Szépírói munkássága mellett fordít, folyóiratot és könyveket szerkeszt, valamint irodalomelmélettel, irodalomtörténettel és jogfilozófiával foglalkozik; rendszeresen szervez konferenciákat és tart előadásokat. Jogászdiplomát szerzett az ELTE Állam- és Jogtudományi Karon 2007-ben; ezt követően több egyetemen folytatott doktori tanulmányokat. PhD-dolgozatát 2017 őszén védi Jog és irodalom, haza és haladás a magyar eszmetörténetben címmel a PTE Állam- és Jogtudományi Karon.

Falusi 2006 óta a Hitel folyóirat szépirodalmi szerkesztője. 2015 óta a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet tudományos munkatársa. Kutatási területei a 20. századi/kortárs magyar irodalom és irodalomértés, az irodalom eszmetörténeti és kultúrfilozófiai vonatkozásai, valamint a jogbölcselet. 2016 óta a Nemzeti Kulturális Alap Szépirodalom Kollégiumának kurátora. 2008–2012 között szerkesztőként dolgozott a Magyar Napló Kiadóban, a Magyar Napló folyóirat Világirodalmi Figyelő című rovatát gondozta. 2012–2015 között a Nemzeti Kulturális Alap Könyvkiadás Kollégiumának kurátora, 2009–2013 között a Könyves Szövetség – Szépirodalmi és Társadalomtudományi Kis Kiadók Szövetségének elnöke, 2014–2015 között az MMA Titkárságának munkatársa, 2010–2011 között a Magyar Írószövetség elnökségi tagja volt. Ezeken kívül is több irodalomközéleti feladatot látott, illetőleg lát el; a Tamási Áron Alapítvány elnöke, a Nemzeti Kultúráért és Irodalomért Alapítvány, valamint a Nagy László Szellemi Öröksége Alapítvány kuratóriumi tagja.

Színpadi művek: előadták egy ötrészes hangjátékát (A buszmegálló, avagy mikor jön a hathúszas?, Magyar Katolikus Rádió, 2016) és színpadra állították egy drámáját (Szélfútta levél, Debreceni Csokonai Színház, 2016).

Önálló kötetei: Hazáig látni (versek, Stádium Kiadó 2004), Rádnyitva ablak, ajtó (versek, Stádium Kiadó 2007), Fagytak poklaid (versek, Magyar Napló Kiadó 2010), Virágvasárnapi zsákbanfutás (esszék, Hitel Könyvműhely 2012), Albérleti fordulónap (versek, Nap Kiadó 2013), Műtücsök opál mezőkön (esszék, Nap Kiadó 2016).

Díjai és ösztöndíjai: Gérecz Attila-díj (2004), Móricz Zsigmond-ösztöndíj (2008), Junior Prima Díj – Magyar Irodalom Kategória (2008), NKA Alkotói Ösztöndíj (2011), Nagy Gáspár Díj (2014), Bella István-díj (2015), József Attila-díj (2016), Rádiós Korrektúra Díj – Hangjáték Kategória 1. helyezés (2016).

Szakmai szervezeti tagság: a Magyar Művészeti Akadémia nem akadémikus köztestületi tagjainak közgyűlési képviselője és a Magyar Írószövetség választmányi tagja, valamint tagja a Magyar Írók Egyesületének és az Új Átlók Művészeti Társaságnak.

Oktatói szakterület: vers